Ügyvéd Segéd

Az ügyvédi tevékenységre vonatkozó jogszabályok

1998. évi XI. törvény az ügyvédekről

Egyéb, az ügyvédek tevékenységét közvetlenül szabályozó jogszabályok:

22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 
a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról

78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
 az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól

13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet 
az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványáról

2007. évi LXIV. törvény
 a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról

58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet
 a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről

56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 
a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól

18/2007. (III. 19.) IRM rendelet 
az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről

2006. évi CXXIII. törvény
 a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

24/2004. (VI. 30.) IM rendelet 
a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivői költségekről és a pártfogó szabadalmi ügyvivő részére megállapítható díjról és költségtérítésről

11/2004. (III. 30.) IM rendelet 
a jogi segítő díjazásáról

2003. évi LXXX. törvény
 a jogi segítségnyújtásról

42/2003. (XII. 19.) IM rendelet
 a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól

32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet
a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről

2002. évi LV. törvén
a közvetítői tevékenységről

7/2002. (III. 30.) IM rendelet
a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről

1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről

A MÜK kihirdetett szabályzatai (letéti, fegyelmi, etikai)

Megyei ügyvédi kamarák

Magazin

Adótartozás elévülése

2017-02-15

Az adótartozás végrehajtásához való jog speciális elévülési szabályairól szól Dr. M. Tóth Zoltán cikke. 

Tovább

A börtönzsúfoltsággal kapcsolatos jogorvoslat

2017-02-03

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Varga és társai kontra Magyarország ügyben 2015. március 10-én meghozott, ún. vezető ítéletében arra kötelezte Magyarországot, hogy tegyen intézkedéseket a büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltságának csökkentésére.

Tovább

A bankok túlzottan óvatosak a külföldiek számlanyitása során

2016-12-06

Hiába a gyors cégbejegyzési eljárás és a kedvező társasági adó, ha a külföldi részvétellel működő cégek bankszámlanyitása rendkívül nehézkes Magyarországon. Úgy néz ki, hogy a hazai kereskedelmi bankok berendezkedtek a már működő hazai vállalatok kiszolgálására és a mikrovállalkozások számlevezetésére és túlzottan félnek a jelentős forgalmat bonyolító külföldi részvétellel működő társaságoktól egy két rossz tapasztalat miatt. 

 

Tovább