Új Üttv.: Összeférhetetlenség a klasszikus és kiegészítő ügyvédi tevékenységekben

Mai cikkünkben arra keressük a választ, hogy az Rt. együttes cégjegyzési joggal felruházott ügyvéd igazgatósági tagja ellenjegyezheti-e azt a szerződést, melynél az rt. képviselőjének egy másik cégjegyzővel közösen ő adta ki a meghatalmazást.

Az etikai szabályzat 5/15. pontja értelmében az ügyvéd nem szerkesztheti, és ellenjegyzésével nem láthatja el azt a szerződést, amelyben ő maga szerződő fél. Szűkebb értelemben nem a törvényes képviseletet ellátó, okirat-szerkesztő ügyvéd a szerződő fél, azonban az ellenjegyzés intézményéből és annak rendeltetéséből kiindulva a jelen esetben is meg kell állapítani a tilalom fennállását, hiszen a cégszerű meghatalmazást az okirat-szerkesztő ügyvéd egy másik cégjegyzésre jogosult igazgatósági taggal együtt adta, tehát az ellenjegyzés tekintetében olyannak kell tekinteni, mintha saját maga lenne a szerződő fél. Ezt az álláspontot erősíti meg a 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 2018. január 1-jén hatályba lépő 24. §-ának (5) bekezdése, mely úgy rendelkezik, hogy ugyanazon ügyben nem folytatható egyidejűleg a klasszikus és kiegészítő ügyvédi tevékenység, valamint a gazdasági társaság vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testületének tagja által ellátandó tevékenység.

 

Forrás:

Budapesti Ügyvédi Kamara

 

Szerk.: Pató Viktória Lilla

 

Hozzászólások

Hírek

További tartalmak

Járattörlés, a légiutasok jogai

Tovább

Szigorítja az unió az Airbnb-t

Tovább

Törvényjavaslat a Btk. veronai buszbalesettel összefüggő módosításáról, valamint a magánélet védelméről

Tovább

Osztrák elnökség az Európai Unió Tanácsában július 1-től

Tovább