Törvénytelen az Országos Bírói Tanács?

2018-05-03

Az Országos Bírói Tanács (OBT) létszáma 15 fő. A sarkalatos törvény azt is előírja, hogy valamennyi ítélkezési szintről megadott számú tagja van. Jelenleg az OBT nem rendelkezik 15 taggal és egyes bírósági szintek képviselete nem biztosított, így felmerül a kérdés, hogy a testület működése törvényesnek tekinthető-e.

A bírói, bírósági vezetői pályázatok elbírálásában az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a jogszabályoknak megfelelően vett részt 2017-ben is. Ez évben 274 bírói pályázat elbírálására került sor, melyekre összesen 1919 pályázó jelentkezett. A pályázatok 94,5% eredményesen zárult. Az OBT-nek az erről szóló részletes tájékoztatót az OBH már 2018. március 28-án megküldte, amelyet azonban az OBT még nem vett napirendre.

A 2018. május 3-án közzétett sommás véleményről akkor tud nyilatkozni az OBH, amikor az alapul szolgáló jelentést véleményezésre megkapja, ha megismeri a tagok és a tanácskozási joggal rendelkezők írásbeli észrevételeit, kérdéseit, és ha az OBT meglévő tagjainak ezeket tárgyaló megbeszéléséről a jegyzőkönyvet kézhez veheti.

Az OBH elnöke az elmúlt hat évben rendszeresen számot adott a bírósági pályázatok elbírálásáról - a Kúria elnökét mindenkor magában foglaló - OBT, a bírósági elnökök, valamint az Országgyűlés előtt. Ezek a tájékoztatók, valamint a kapcsolódó egyéb közlemények folyamatosan megjelennek a bíróságok honlapján, az érintettek pedig az arra illetékes vezetőktől kapnak részletesebb tájékoztatást.

A bírósági szervezet legfőbb stratégiai célkitűzése, hogy a független bírók időszerűen és magas szakmai színvonalon ítélkezzenek. Az OBH-nak a bírósági vezetőkkel együtt ehhez kell biztosítania a megfelelő emberi erőforrásokat és tárgyi feltételeket. Az ítélkezési gyakorlat tartalma és egységének biztosítása a Kúria felelőssége.

Forrás:

birosag.hu

 

Hozzászólások