Rendszerüzenet

Felhasználási feltételek

Az alábbi általános feltételek az ügyvédet kereső, vagy a portálon nyújtott általános jogi információt kereső, vagy jogesetet beküldő látogatók felhasználási szabályait rögzítik. Az ügyvéd felhasználókra vonatkozó feltételeket ide kattintva érheti el: Ügyvéd felhasználókra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi rendelkezések.

A szerződés tárgya

www.ugyved.hu internetes portál (a továbbiakban: Portál) internetes oldalainak böngészésével illetve a jogeset beküldés során lefolytatható on-line regisztráció elvégzésével a felhasználó elfogadja az Ügyvéd.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1077 Budapest, Wesselényi u. 66, Cégjegyzékszám: 01-09-280818, Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 13683186-1-42, Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 66. fszt. 1., Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 01860-0001, MKB Bank 10300002-10605486-49020016, Központi e-mail cím: info@ugyved.hu) - a továbbiakban: Szolgáltató – jelen általános szerződési feltételei. A felek között létrejött szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, de a felhasználó és ip címe, valamint az általános szerződési feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozata visszakereshető.

Díjmentesség

Ügyvédet vagy jogi információt kereső, vagy jogesetet beküldő illetve díjajánlatot kérő felhasználó regisztrációja díjmentes.

Beérkező jogesetek kezelése

A felhasználó a portálon tájékozódó jelleggel vagy megbízási szándékkal jogesetet küldhet a portálon regisztrált ügyvédeknek. Az így beérkező jogeseteket a rendszer földrajzi és tevékenységi körre irányuló szűrést követően megküldi az ügyvédeknek. A felhasználó által beküldött jogeset nem jelenik meg nyilvánosan az interneten, azonban továbbításra kerül a felhasználó által megjelölt földrajzi hely közelében irodával rendelkező, az adott tevékenységi körrel rendelkező ügyvédek részére. Felhasználó a titoktartás alól felmentést ad a Szolgáltató részére abban a körben, hogy a jogeset elosztási mechanizmus és a rosszindulatú vagy kéretlen üzenetek kiszűrése miatt szükséges mértékben a jogesetet megismerje és az on-line ajánlatkérés jellegéből adódóan azt a regisztrált ügyvédeknek továbbítsa. Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége csak attól a pillanattól kezdve köti az ügyvédet, hogy felhasználói fiókjában a jogeset elhelyezésre került. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a portálra regisztrált ügyvédek a beküldött kérdésre válaszolnak, vagy mennyi időn belül küldik meg válaszukat, vagy ajánlatukat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetlegesen megfogalmazott jogi tanács helytállóságáért, szakszerűségéért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldalon regisztrált ügyvédek nem kötelesek díjmentes jogi tanácsadást nyújtani, a jogeset beküldési felület elsősorban a felhasználó és az ügyvéd kapcsolatfelvételét és a hatékony ajánlatkérési, ajánlatadási célt szolgálja. Felhasználó köteles tartózkodni a sértő, antiszociális és nem a portál fentiekben megfogalmazott célját szolgáló üzenetektől. Az ilyen üzeneteket a Szolgáltató bárminemű előzetes értesítés nélkül jogosult véglegesen törölni.

A szerződés tartama, megszűnése

A felhasználói fiók határozatlan ideig érhető el a Portálon. A felhasználó bármikor indokolás nélkül kérheti adatainak törlését.