AB: a magántulajdonba kerülő földek védelmének nincsenek garanciális szabályai

2017. október 17-én az Alkotmánybíróság nyilvános hirdetésen tette közzé a II/3394/2015 számú határozatát, melyben az Országgyűlés mulasztásos alkotmánysértését állapított meg.Az eljárás kezdeményezői az országgyűlési képviselők egynegyede volt, akik indítványukban a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet utólagos normakontrolját kérték.

Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll eljárásban foglalkozott a Natura 2000 hálózatba tartozó állami földterületek értékesítésének egyes jogi kérdéseivel. A határozatnak különleges súlyt ad, hogy az Alkotmánybíróság fennállása óta első ízben vizsgálta átfogóan a hazai állat- és növényvilág, azaz a magyarországi biológiai sokféleség megőrzésének jogi követelményeit.

A Natura 2000 földterületek olyan mezőgazdasági területek, amelyeken az adott területen élő növény- és állatfajok megóvása érdekében gazdálkodási tevékenység csak jelentős korlátozásokkal, speciális környezet- és természetvédelmi előírások betartásával folytatható. Az Alkotmánybíróság eljárásának háttere, hogy az Országgyűlés felhatalmazásával a Kormány a „Földet a gazdáknak!” program keretében jelentős mennyiségű, korábban állami tulajdonban álló Natura 2000 területet értékesített. Az eljárást kezdeményező 52 országgyűlési képviselő indítványában a Natura 2000 földterületek értékesítésére vonatkozó jogszabályrészlet megsemmisítését kérte, az indítványozók álláspontja szerint ugyanis a földterületek természetvédelmi értékei kevésbé hatékonyan őrizhetőek meg akkor, ha nem állami, hanem magántulajdonban vannak.

Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy minden olyan intézkedés alaptörvény-ellenes, amely tartalmában a természeti állapot romlását vagy annak kockázatát vonja maga után a jogi szabályozás változatlansága esetén is. A testület ezen túlmenően rámutatott, hogy Magyarország biológiai sokféleségét lehetetlen csak a természetvédelmi területeken megóvni, ebben az ország területének mintegy 22 százalékát kitevő Natura 2000 területek is megkerülhetetlen szerepet játszanak.

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint jelenleg nem létezik garanciális szabály arra, hogy a Natura 2000 területek értékesítési folyamatában a környezet- és természetvédelmi szempontokat figyelembe vegyék. A testület emellett megállapította, hogy a hatályos szabályozás nem teremt a magántulajdonba kerülő Natura 2000 területek tekintetében az állami tulajdonnal azonos szintű védelmet.

Az Alkotmánybíróság mindezek alapján felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói kötelezettségének mind a Natura 2000 területek értékesítése, mind pedig az értékesítést követő hasznosítása szabályozása tekintetében 2018. június 30-ig tegyen eleget.

 

Forrás:

Alkotmánybíróság

 

Szerk.: Pató Viktória Lilla

Hozzászólások

Hírek

További tartalmak

Dízelbotrány- 2020-tól uniós szinten új szabályozás a károsanyag-kibocsátásra

Tovább

A GDPR belső jogba ültetése, avagy az EU-s adatvédelem hazánkban

Tovább

Ügyvédakadémia – 2018

Tovább

Kedvezményes mandátummal 85 év után újra bejutott német nemzetiségi képviselő az Országgyűlésbe

Tovább